Program “Mój elektryk”

23 września 2021

12 lipca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił możliwość składania wniosków o dofinansowanie do samochodów elektrycznych w ramach programu “Mój elektryk”. W tym roku przewidziany budżet to 500 mln zł. Jak Polacy podejdą do tematu zakupu elektryków?

Jaki jest cel programu?

Program “Mój elektryk”  ma na celu ograniczenie szkodliwych substancji, które pochodzą z silników spalinowych. Wiele firm oraz osób prywatnych jest otwartych na transport zeroemisyjny. System wsparcia ma umożliwić dopłaty do pojazdów w leasingu. Obecnie to najczęstszy sposób finansowania nowych pojazdów. 

Program przewiduje możliwość dofinansowania zakupu bądź leasingu pojazdów, które wykorzystują do napędu wyłącznie energię elektryczną z akumulatora. Drugą opcją jest prąd wytworzony z wodoru, dzięki ogniwom paliwowym. Beneficjentami programu “Mój elektryk” mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy itd. 

Do kiedy można składać wnioski?

Dla osób fizycznych nabór wniosków potrwa od 12 lipca 2021 roku, do 30 września 2025 r lub do wyczerpania środków. Okres wydatkowania środków potrwa do 30 czerwca 2026 r. Okres kwalifikowalności kosztów ustalono na 01.05.2020 r. – 31.12.2025 r.  Budżet naboru wynosi do 500 mln zł. Z całkowitej puli 100 mln zł trafi na dopłaty dla osób fizycznych, 400 mln na dopłaty do leasingu dla firm.

Warunki skorzystania z dofinansowania

Aby skorzystać z dofinansowania należy spełnić kilka warunków:

  • ubezpieczyć pojazd od uszkodzeń – ubezpieczenie powinno obejmować także uszkodzenia, kolizje czy zdarzenia losowe. Bardzo ważna jest także polisa AC i OC,
  • samochód elektryczny musi być fabrycznie nowy,
  • nie ma możliwości sprzedania samochodu w ciągu kolejnych dwóch lat. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, dofinansowanie należy zwrócić – jest to koszt nawet 27 tysięcy złotych,
  • dofinansowaniem objęte są pojazdy kategorii: M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,
  • koszt zakupu musi mieścić się w granicy 225 000 zł ( wyjątkiem są osoby, które posiadają kartę dużej rodziny),
  • pojazd nie może być zarejestrowany przed zakupem, bądź musi być przez dealera samochodowego czy firmę leasingową (przebieg nie może być wyższy niż 50 km),
  • pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także rolniczej.                                                                                                                     

“Mój elektryk” – wysokość dofinansowania

Dla osób fizycznych– dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji do zakupu pojazdu elektrycznego, których cena nie przekracza 225 000 zł. Dotacja wynosi do 18 750 zł.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na dotację wysokości nawet 27 000 tysięcy złotych. Nie są także ograniczeni ceną pojazdu. Wsparcie finansowe będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów za zakup auta elektrycznego. Osoba fizyczna może ubiegać się jednorazowo o dofinansowanie, które obejmie zakup jednego pojazdu.

Dla przedsiębiorców- mogą oni starać się o dofinansowanie do więcej niż jednego pojazdu. Wysokość dotacji w tym przypadku uzależniona jest od rodzaju samochodu i potencjalnego przebiegu:

-M1-  przy maksymalnej cenie pojazdu 225 000 zł wyniesie 27 000 zł – wymagany jest średnioroczny przebieg powyżej 15 000 km,

-M2, M3, N1-  wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 zł,

-M2, M3, N1-  wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 70 000 zł                        – warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys.km,

-L13-L7e –  do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

Jeśli Beneficjent chce skorzystać ze wsparcia finansowego, wystarczy, że przygotuje fakturę za zakup elektryka i złoży wniosek o dofinansowanie w NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl. Przedsiębiorca będzie miał taką możliwość, składając wniosek u pracownika firmy leasingowej. Firma ta przekaże wniosek do banku, który w imieniu NFOŚiGW będzie decydować o przyznaniu dotacji.

Przywileje dla użytkowników samochodów elektrycznych

Osoby, które zdecydują się na zakup pojazdu elektrycznego, mogą liczyć na szereg przywilejów. Dzięki wprowadzonym zmianom w prawie m.in. w ustawie o elektromobilności, kierowcy elektryków zwolnieni są z akcyzy. Co więcej, posiadacze tego typu pojazdów mogą:

  • poruszać się po buspasie,
  • bezpłatnie parkować w płatnych strefach,
  • mają możliwość wjazdu do stref czystego transportu.

Przywileje przyznane kierowcom pojazdów elektrycznych są atrakcyjne i mogą być zachętą do zakupu pojazdu na prąd. Z pewnością różnego rodzaju dofinansowania także wpłyną na liczbę samochodów elektrycznych poruszających się po polskich drogach. Czy spełnią się założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce do 2025 r. i już nie długo po polskich drogach będzie jeździć milion pojazdów elektrycznych?

darmowy prąd ze słońca w Twoim domu

sprawdź ofertę