Kim jest prosument?

11 lutego 2021
prosument

Kim jest prosument? Sama definicja tego słowa jest połączeniem dwóch pojęć “producent” i “konsument”. Prosument to osoba, która zaangażowana jest zarówno w proces produkcji energii elektrycznej, jak i jej konsumpcję.

Prosument – definicja

W czerwcu 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która uściśla definicję prosumenta. Prosument to osoba, która produkuje energię z OZE na własne potrzeby przy użyciu mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować w sieci i odbierać na zasadach bilansowania energii. Prosument zaangażowany jest czynnie w proces produkcji prądu i jednocześnie z niego korzysta.

Prosument – rozliczenie z zakładem energetycznym

Każdy prosument może korzystać z korzystnego bilansowania energii w korzystnym systemie opustów. W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej do 10 kW opust wynosi 80%, czyli za każdy wprowadzoną do sieci kWh prosument odbiera za darmo 0,8 kWh.

Czy bycie prosumentem się opłaca?

Instalując własną domową elektrownię słoneczną prosument korzysta z odnawialnego źródła energii – promieniowania słonecznego. Prąd ze słońca to darmowa i ekologiczna energia, która nie tylko pozwala zaoszczędzić, ale także korzystać z ekologicznego źródła przyjaznego dla środowiska.

Instalacja fotowoltaiczna to także niezależność od podwyżek cen prądu. Od wielu lat ceny prądu znacząco wzrastają i rachunki za energię idą znacząco w górę. Inwestycja w panele fotowoltaiczne daje pewność, że nasze rachunki nie wzrosną. Fotowoltaika to także ekologia! Prąd ze słońca nie emituje szkodliwych związków i nie wpływa na wyczerpywanie naturalnych zasobów ziemi. Montaż paneli to dobra inwestycja, która szybko się zwraca i jest efektywna. Panele fotowoltaiczne nawet po 30 latach działania efektywnie produkują darmowy prąd ze słońca. 

 

darmowy prąd ze słońca w Twoim domu

sprawdź ofertę