Fotowoltaika dla gospodarstwa rolnego

11 lutego 2021
fotowoltaika dla rolnika

Skąd bierze się popularność fotowoltaiki wśród rolników? Czy moduły fotowoltaiczne na dachu gospodarstwa rolnego to opłacalna inwestycja? Na jakie ulgi i dotacje do paneli fotowoltaicznych mogą liczyć polscy rolnicy, którzy zdecydują się na prąd z OZE? 

Koszty energii dla rolnika 

Gospodarstwa rolne często ponoszą wysokie koszty za energię elektryczną. Z analiz wynika, że aż 20% całkowitych kosztów prowadzenia gospodarstwa rolnego, to wydatki na prąd. Od kilku lat wzrasta mechanizacja rolnictwa i rośnie ilość maszyn napędzanych energią elektryczną. Im większe, szybciej rozwijające się i zaawansowane technologicznie gospodarstwo, tym jego właściciel ponosi większe koszty. Wydatki na prąd dla rolników pochłaniają znaczną część budżetów. 

Fotowoltaika dla rolnika – dlaczego warto 

Inwestycja w fotowoltaikę dla gospodarstwa rolnego, to przede wszystkim znaczne oszczędności. Moduły fotowoltaiczne produkują prąd, z którego rolnik lub hodowca może korzystać cały rok. Prąd z instalacji fotowoltaicznej wykorzystywany jest na bieżące potrzeby gospodarstwa, a nadwyżki energii trafiają do sieci, gdzie są przetrzymywane i odbierane np. wieczorami lub zimą, gdy efektywność produkcji jest niższa. Inwestycja w fotowoltaikę zabezpiecza przed ewentualnymi podwyżkami cen prądu i jest ekologiczna. Prąd ze słońca to niewyczerpana i zielona energia przyjazna dla środowiska.

 

Fotowoltaika dla rolnika – dofinansowania

Każdy rolnik, który zdecyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej, może liczyć na rządowe wsparcie finansowe. Pierwszą formą dofinansowania jest ulga inwestycyjna. Każdy rolnik lub hodowca płacący podatek rolny, może odliczyć 25% wartości inwestycji w fotowoltaikę od podatku rolnego. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu ¼ kosztów od należnego podatku. Ulga może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji. 


Drugim programem wsparcia finansowego dla rolników inwestujących w OZE jest “AgroEnergia”. Obecnie, program oczekuje na wznowienie. Dofinansowaniu z Agro Energii podlegają inwestycje w odnawialne źródła energii np. fotowoltaikę, kolektory słoneczne czy elektrownie wiatrowe, a także magazyny, energii i pompy ciepła. Maksymalna wysokość dofinansowania z tego programu wynosi 40% kosztów kwalifikowanych. 

darmowy prąd ze słońca w Twoim domu

sprawdź ofertę