Na jakie dotacje do fotowoltaiki można liczyć w 2021?

11 lutego 2021
dotacje do fotowoltaiki

Każda osoba zainteresowana montażem paneli fotowoltaicznych może skorzystać z szeregu dofinansowań. Najpopularniejsze w Polsce są ogólnokrajowe dofinansowania rządowe, jednak prosumentom przysługują także lokalne dofinansowania.

Program Mój Prąd 

Program Mój Prąd to jedna z najpopularniejszych ofert dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Założeniem dofinansowania, była pomoc w zwiększeniu liczby instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Zgłaszający się do programu prosument mógł otrzymać aż 5 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania. 27 października 2020 roku.

Start uruchomienia naboru do programu Mój Prąd 3.0., planowany jest na 1 lipca 2021 roku. Jednak by otrzymać dotację nie trzeba czekać. W nowej edycji datą ponoszenia kosztów kwalifikowanych jest 1 lutego 2020 r., to znaczy, że wszystkie osoby, które po 31.01.2020 zainstalują fotowoltaikę, będą mogły ubiegać się o dotację. W nowej edycji programu Mój Prąd, część warunków nie zostanie zmieniona. Dotację będzie można otrzymać na mikroinstalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci OSD w przedziale mocy 2-10 kW. Na razie nie potwierdzony został budżet programu, wiadomo jednak, że program będzie uzupełniony o dodatkowe urządzenia zwiększające autokonsumpcję wyprodukowanej energii, jak magazyny energii czy ładowarki samochodów elektrycznych.

Czyste Powietrze – dotacja na pompę ciepła i fotowoltaikę

Program Czyste Powietrze powstał, by poprawić efektywność energetyczną w Polsce i zmniejszyć zanieczyszczenia emitowane przez gospodarstwa domowe. Kwota dofinansowania dla prosumenta w przypadku Czystego Powietrza jest zależna od rodzaju planowanego przedsięwzięcia oraz dochodów w gospodarstwie domowym. Poziomem podstawowym objęte są więc te nieprzekraczające rocznie dochodów do 100 tys. złotych. Podwyższonym te, które w przeliczeniu miesięcznym na jednego członka rodziny wynoszą max. 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. W pierwszym przypadku maksymalna kwota dotacji wynosi 30 tys. złotych, w drugim – 37 tys. złotych. Program Czyste Powietrze obejmuje wszelkie prace termomodernizacyjne np. wymianę starych źródeł energii czy montaż instalacji fotowoltaicznej.

Warunkiem otrzymania dotacji na fotowoltaikę jest wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła np. na pompę ciepła. W tym przypadku beneficjent może otrzymać 13 500 zł dotacji na pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej, 600 zł na przygotowanie dokumentacji oraz 5000 zł na instalację fotowoltaiczną.

Program „Czyste Powietrze” łączy się z ulgą termomodernizacyjną.

Ulga termomodernizacyjna – odliczenie fotowoltaiki od podatku 

Od stycznia 2019 roku można skorzystać z odliczenia fotowoltaiki od podatku. Ulga ta powstała, by wesprzeć walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki uldze termomodernizacyjnej od podatku odliczyć można wszelkie wydatki poniesione na zmniejszenie zużycia energii cieplnej w gospodarstwie domowym. Łączna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Dodatkowo uldze nie podlega część wydatków, która została sfinansowana z innych rządowych dotacji. 

darmowy prąd ze słońca w Twoim domu

sprawdź ofertę